top of page

Kommende aktiviteter

  • Bli det beste teamet, selv med avstand!
    Wed, 17 Mar
    ZOOM
    Det er mange som opplever en utfordrende tid som avstandsmedarbeider. Det behøver ikke å være så vanskelig. Mye avhenger av hvordan du bestemmer deg for at det skal være. Som leder skal du opprettholde et velfungerende team, som medarbeider skal du være med og bidra til at teamet fungerer.
bottom of page